Folije za industriju se proizvode od mono i više-slojnog polietilenskog filma. Mogu biti različitih širina, sa ili bez štampe, te različite klizavosti. Tipična debljina folija za industriju je 0,008 – 0,200 mm. Takođe imaju mogućnost mikroperforacije, te dodatne dorade. Folije za industriju imaju širok spektar primjene: oslojavanje papira, hidroizolacione trake, pakovanje stiropora, haube za opekarsku industriju itd. Industrijska folija debljine 0,008 mm se koristi za oslojavanje papira, i u principu je 3 cm uža od papira. Industrijske folije širine 2 metra i debljine 0,200 mm se koriste kao hidroizolacione trake, i zovu se tzv.namjenske folije za silaže, bazene itd. Folija za industriju širine 1030 ili 1040 mm, te debljine 0,020 mm, se koristi za pakovanje stiropora, dok industrijske folije izrađene od LD(teškog) materijala, širine 1200 mm, te debljine 0,070-0,150 mm, se koriste kao haube za opekarsku industriju. U ponudi su i industrijske vreće sa štampom, koje mogu biti sa ventil otvorom, a koje se koriste za pakovanje vještačkog đubriva, ljepila za siporex, maleinske kiseline i ostalih proizvoda pri automatskom punjenju.