Polipropilen sve više predstavlja vodeći materijal za proizvodnju folija i sve više preuzima ulogu celofana, metalnih folija, papira i drugih materijala koji su se tradicionalno koristili za pakovanje proizvoda. Polipropilen se generalno može obrađivati skoro svim tehnološkim metodama za prerađivanje termoplastičnih materijala, ali se u praksi za preradu najčešće koristi ekstruzija i brizganje. Prednosti polipropilena u odnosu na ostale materijale su: jednostavna mašinska obrada, niska specifična težina, mogu se puno puta savijati, bolja otpornost na cijepanje i ubode, visoka otpornost na vodu i većinu hemikalija, otpornost na visoke temperature, velika mehanička otpornost, dobra svojstva varenja, mogu se štampati raznim tehnologijama, kao i niža cijena. Polipropilenske folije se upotrebljavaju za pakovanje raznih vrsta proizvoda, npr.hljeba, tjestenine, novina, tekstilnih proizvoda, cvijeća, higijenskih proizvoda(papirnate maramice, toaletni papir, ručnici...)