Polietilenska folija za građevinarstvo se upotrebljava za prekrivanje i zaštitu od vode, UV zračenja i prašine. Obzirom da folije u građevinarstvu moraju duže vremena biti savršeno kvalitetne, proizvode se kao ultraljubičasto stabilizirane te obojene. Za primjenu polietilenske folije u građevinarstvu najčešće se koristi jednoslojni obojeni PE film širine 4m i debljine 0,150 mm, te jednoslojni neobojeni PE film širine 6 m i debljine 0,135 - 0,140 mm.