Za pakovanje praškastih i zrnastih proizvoda kao što su kafa, riža, tjestenina itd. koristi se folija debljine 0,040 mm. Najčešće izrađujemo PP vrećice za pakovanje praškastih i zrnastih proizvoda, sa sljedećim širinama: 350, 370 i 390 mm. Takođe izrađujemo i DUPLEX(PP/PP)vrećice za pakovanje proizvoda kao što su biber, paprika, kakao itd.