Veoma je raširena upotreba polietilenske građevinske folije koja služi za zaštitu i prekrivanje određenih prostora ili strojeva, a sve u ciju zaštite od vremenskih uticaja, vlage, prašine i prljavštine. Obzirom da zaštitne folije u građevinarstvu moraju duže vremena biti savršeno kvalitetne, proizvode se kao ultraljubičasto stabilizirane te obojene. Zaštitne folije u građevinarstvu mogu biti različitih širina i debljina. Širina zaštitne folije u građevinarstvu može biti 2 m, 20 m(10 m dužina), 100 m(50 dužina), dok debljina zaštitne folije u građevinarstvu koju izrađujemo je najčešće 0,008; 0,009 ili 0,010 mm