Ukoliko želite da se prijavite za posao, molimo Vas da popunite online aplikaciju za zaposlenje u kompaniji VARIPLAST d.o.o.. Molimo Vas da upitnik pažljivo popunite. Nakon unošenja podataka kliknite na dugme "Pošalji".

Vaša prijava će biti direktno proslijeđena našoj službi za ljudske resurse i nalaziti će se u bazi podataka.

Iskoristite idealnu priliku da postanete dio uspješnog tima !!!

Online aplikacija za posao


Datum početka rada
Dodajte CV