Duplex, triplex ili višeslojna ambalaža je kaširana ambalaža, koja služi za pakovanje proizvoda ,najčešće u prehrambenoj industriji, kozmetičkoj i ostalim industrijama.

Pri izradi duplex vrećica koriste se dva ista ili dva različita materijala. Materijali koji se koriste su : PP, PP metalizirani, Aluminij, Cast, PET, PET metalizirani, PA i PE.

Karakteriziraju ih vrlo dobra barijerna svojstva i čvrsta konzistencija. Osiguravaju očuvanje kvalitete i arome proizvoda, te dobru vizualnu prezentaciju. Duplex vrećice primjenjuju se u pakiranju širokog spektra proizvoda, od pekarskih proizvoda, raznih prehrambenih proizvoda kao što su smrznuto povrće i meso, sušeno voće, pa sve do ambalaže za proizvode opće upotrebe.

Triplex vrećice Izrađuju se od tri različita materijala. Neki primjeri triplex vrećica su PET/metPET/PE, PET/metPP/PE. Karakteristike triplex-a su dobra čvrstoća i varljivost, te izrazita barijerna svojstva. Kao i duplex, osiguravaju očuvanje kvalitete i arome proizvoda i dobru vizualnu prezentaciju, no za razliku od duplexa, triplex vrećice sprečavaju utjecaj svjetlosti na zapakirani proizvod. Triplex vrećice primjenjuju se u pakiranju proizvoda koji su naročito osjetljivi na vanjske utjecaje, od koji su neki kafa, začini i med.