Kompanija Variplast počela je svoj rad prije četiri decenije. Izrasla je iz porodičnog biznisa kao zanatska radnja koja je u prvim fazama svog razvoja zapošljavala tri radnika. Od svog utemeljenja, 1983. godine, pa do današnjeg dana, kompanija Variplast d.o.o. u poslovnom svijetu se afirmisala kao pouzdan partner za proizvodnju fleksibilne ambalaže za različite industrije, od autoindistrije, drvne, poljoprivredne, hemijske, građevinske do prehrambene.
Od svog osnivanja do danas, kompanija Variplast bilježi stalni rast obima proizvodnje zahvaljujući kontinuiranoj modernizaciji proizvodnih pogona sa proizvodnjom od oko 3.000 tona na godišnjem nivou i sa oko 100 zaposlenih. Kako bismo se što više približili kupcima i njihovim zahtjevima, naš sistem i proizvodnja je pod konstantnim procesom unapređenja i proširenja.
Obzirom na dugogodišnje prisustvo na tržištu, VARIPLAST d.o.o je stekao reputaciju veoma poželjnog partnera koji zadovoljava potrebe svojih kupaca u pogledu kvaliteta, kvantiteta, brzine isporuke i pouzdanosti, a istovremeno vodeći brigu o okolišu.

MISIJA
Razvijanje i održavanje poslovnih odnosa s domaćim i stranim partnerima osiguravajući visoke standarde kvalitete koji se temelje na dugogodišnjem znanju i tradiciji, inovativnosti te snažnoj društvenoj odgovornosti i povjerenju u uspješnu provedbu svih poslova.
VIZIJA
Postati vodeća međunarodna kompanija u pružanju kvalitetne usluge proizvodnje ambalaže od PE/PP materijala, prije svega jačanjem pozicija na stranim tržištima, ugovaranjem novih poslova i prodorom na nova tržišta, a sve na osnovama dugogodišnje tradicije, znanja, konkurentnosti, inovativnosti i pouzdanosti.
CILJEVI KOMPANIJE
- Zadovoljstvo kupca
- Stalni rad na inovacijama
- Partnerski odnosi sa saradnicima
- Motivacija i razvoj karijere zaposlenih
- Uvećavanje vrednosti kompanije
- Poštovanje i razvoj zaštite životne sredine

SISTEM UPRAVLJANJA I KONTROLA KVALITETE

Potaknuti sviješću da naši klijenti sve više pažnje pridaju kvaliteti i zahtijevaju od nas da udovoljavamo najvišim zahtjevima kvalitete na tržištu, kompanija Variplast d.o.o. je već davne 2009.godine uveo sistem upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008.
Usmjerenost na kupca, kvalitetno vođenje, uključenost svih radnika, sistemski pristup upravljanju i stalna poboljšanja koje kompanija maksimalno koristi u svom svakodnevnom poslovanju, samo su neki od pokazatelja kako je Variplast d.o.o. jedna od vodećih kompanija u proizvodnji fleksibilne ambalaže.
Kompanija Variplast d.o.o. ima za cilj da poveća zadovoljstvo kupca efektivnom primjenom Sistema upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015, uključujući procese za poboljšavanje sistema i za osiguranje usklađenosti sa zahtjevima kupca, primjenljivih zakona i zahtjeva. Sistem upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015 obuhvata aktivnosti kojima organizacija identifikuje svoje ciljeve i utvrđuje procese i resurse koji se zahtijevaju da bi se ostvario željeni rezultat.

Osnovni principi upravljanja kvalitetom su:

  • Fokusiranje na kupca;
  • Liderstvo;
  • Angažovanje ljudi;
  • Procesni pristup;
  • Poboljšavanje;
  • Donošenje odluke na osnovu dokaza;
  • Upravljanje međusobnim odnosima.