Proizvodni proces

Ekstruzija je proces koji primjenom toplote i pritiska topi smolu i tjera je kroz tačno dimenzioniranu diznu u kontinuaran oblik:
- slobodnog filma, folija,
- filma za presvlačenje papira i kartona, limova,
- presvlačenje žica i kablova

Ekstruder se ''hrani'' PE smolom preko lijevka .Smola pada kroz otvor za hranjenje u kanal rotirajućeg puža i čvrste linije cilindra ekstrudera i potiskuje se naprijed. Kako se kreće, smola se zagrijava, topi, miješa i sabija u niz komplikovanih strujnih oblika unutar pužnih kanala. Na svom putu kroz cilindar, granule moraju da budu transformisane u homogen rastop. Rastop na kraju prolazi kroz sita koja služe kao filter za strane materije koje mogu da dospiju u lijevak. Na kraju se smola potiskuje kroz tačno dimenzioniranu diznu za određeni proizvod gdje se formira folija određenih karakteristika i dimenzija.

Ako je u pitanju folija koja nakon ekstruzije čeka isporuku krajnjem kupcu ona se upakuje sa svim potrebnim podacima i odlaže u skladište gotovih proizvoda. Međutim ako je riječ o foliji koja nakon ekstruzije ide dalje u proces prerade metodom fleksografije ili konfekcioniranja ona se nakon ekstruzije odlaže na tačno određena mjesta za fleksografiju ili konfekcioniranje.

Fleksografija je proces proizvodnje u kome se pripremljena folija štampa. Zavisno od zahtjeva kupca Variplast posjeduje opremu koja omogućava štampu u 8 boja, takođe posjeduje obučene radnike za pripremanje bilo koje nijanse, bilo koje boje iz PANTONE skale. Variplast takođe posjeduje mašine za izradu fotopolimernih klišea.I kod ovog procesa folije koje oštampane i namotane na rolne određenih karakteristika idu kupcu kao takve se pakuju sa svom potrebnom dokumentacijom i odlažu u skladište gotovih proizvoda do isporuke. Folije koje oštampane idu dalje u proces prerade konfekcioniranja odlažu se na tačno određeno mjesto do početka prerade.

Laminiranje (Kaširanje) je proces nanošenja prozirne folije ('presvlaka celofanom') na odštampane primjerke da bi se postigli sjaj i otpornost prema vanjskim uticajima.

Mogu se spajati : papir, Al.folija, OPP, PET, PE, PA, PP

Konfekcioniranje je finalni proces prerade. Ekstrudirana i oštampana folija se konfekcioniranjem dovode do finalizacije proizvoda. Zavisno od tipa proizvoda konfekcioniranje se izvodi na treger vrećicama, butik vrećicama, polipropilenskoj ambalaži, vrećicama za otpatke, vrećicama za prehrambene proizvode, vrećama za poljoprivredu, hemijsku industriju i svim folijama koje se formiraju u jedan vid vreće ili vrećice određene namjene. Konfekcioniranje se izvodi na savremenim mašinama za preradu zavarivanjem i sječenjem polietilena.

Tehnološki proces firme Variplast je takav da preradom polietilena dobivamo i tehnološki otpad. Tehnološki otpad se razdvaja, sortira i odlaže na određena mjesta do prerade. Proces reciklaže se obavlja na mikserima za miksiranje PE folije, mljevenje na mlinovima za tvrdu plastiku (grude koje su nastale procesom proizvodnje) i regranulatorima koji miksiran otpad primjenom toplote i pritiska tope, pretvaraju u smolu koju tjeraju kroz tačno dimenzioniranu diznu u novooblikovane granule koje se ponovo koriste u procesu proizvodnje. Na taj način se zatvara jedan kružni proces prerade polietilena. Nakon što sirovina pređe svoj prerađivački put, na skladištu imamo gotove proizvode koji se potom dopremaju do kupca..