Polipropilen sve više predstavlja vodeći materijal za proizvodnju folija i sve više preuzima ulogu celofana, metalnih folija, papira i drugih materijala koji su se tradicionalno koristili za pakovanje proizvoda. Polipropilen se generalno može obrađivati skoro svim tehnološkim metodama za prerađivanje termoplastičnih materijala, ali se u praksi za preradu najčešće koristi ekstruzija i brizganje. Prednosti polipropilena u odnosu na ostale materijale su:
- jednostavna mašinska obrada,
- niska specifična težina,
- mogu se puno puta savijati,
- bolja otpornost na cijepanje i ubode,
- visoka otpornost na vodu i većinu hemikalija,
- otpornost na visoke temperature,
- velika mehanička otpornost,
- dobra svojstva varenja,
- mogu se štampati raznim tehnologijama, kao i niža cijena. Polipropilenske folije se upotrebljavaju za pakovanje raznih vrsta proizvoda, npr. hljeba, tosta, korasana, sendviča, trajnih pekarskih proizvoda, voća i povrća, tjestenine, novina, tekstilnih proizvoda, cvijeća, higijenskih proizvoda (papirnate maramice, toaletni papir, ručnici...)

Moguće je konfekcioniranje u vrećice raznih dimenzija.