Namijenjene su za odlaganje otpada, a naročito: ostataka u domaćinstvu i industrijskog otpada, medicinskog otpada i sl. Proizvode se u različitim dimenzijama, zapreminama i bojama. Mogu se raditi sa i bez vezice, koja vrećicu čini ekonomičnijom za upotrebu (čini je većom) i praktičnijom za odlaganje (vezica služi kao ručka za nošenje). Vrećice su namotane na rolnu sa perforacijom za kidanje. Vrećice možemo raditi od originalnih i recikliranih materijala te su na taj način ekološki prihvatljive.