22. Aprila 2010.

OSNIVANJE I RAZVOJ KOMPANIJE VARIPLAST D.O.O. – Gračanički Glasnik br. 22

Počeci preduzeća za preradu plastike, trgovinu i uvoz-izvoz “Variplast” Gračanica sežu u daleku 1983. godinu, kada je pod tim istim nazivom u jednoj garaži u Malešićima […]