Variplast d.o.o. Gračanica je sponzor mnogim sportskim, umjetničkih, društvenim, muzičkim i dr. manifestacijama, što dokazuju fotografije u prilogu....